Mopedopplæring
Opplæring foregår på lettkjørte scootere med automatgir.

Kursene tilpasses hver enkelt elevs
kunnskaper/erfaring. Vi begynner på lukket område for å bli kjent med mopeden, før vi beveger oss ut i trafikken. Først i rolige omgivelser, før vi etterhvert avslutter med kjøring i tettbebygd strøk, som f.eks. bykjøring. Vi tar noen stopp underveis, og går igjennom forskjellige trafikale utfordringer, som rundkjøring, lyskryss, vikeplikt og envegskjørte gater. De fleste synes dette er en effektiv måte å lære på!

Opplæringen avsluttes med en teoriprøve på trafikkstasjonen, som kan tas fra fyllte 16 år. Bestås denne, får eleven mopedførerkortet rett i lomma! Selve kjøretimene kan tas fra man er 15 år. Det er lurt å begynne i god tid, slik at man unngår eventuell ventetid!

Om det er ønskelig kan eleven benytte seg av egen moped under kurset, såfremt denne er lovlig og i godkjent stand. Prisen er den samme.

Pris:  6 000 kr

Kurs holdes fortløpende
Mopedopplæring